مکان های کاری مشترک در Munich

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMunich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


کار در فضای مشترک
از ١٦,٧٠ €
کار مشترک درMunich

3rd Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMunich

8th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٩,٨٠ €
کار مشترک درMunich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٩,٨٠ €
کار مشترک درMunich

4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درMunich

Karlstrasse 35


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درMunich

Dingolfinger Strasse 15


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درMunich

4th and 5th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٦,٧٠ €
کار مشترک درMunich

1st Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درMunich

Landsberger Strasse 155


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درMunich

Kronstadter Str. 4


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درMunich

1st floor


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درMunich

Landsberger Str 302


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درMunich

Feringastrasse 6


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درMunich

2nd & 3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €
کار مشترک درMunich

1st, 2nd floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درMunich

Konrad Zuse Street


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درMunich

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €

با مراجعه به Munichدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+