مکان های کاری مشترک در Stuttgart

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStuttgart

6th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درStuttgart

Königstraße 10C


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درStuttgart

Friedrichstrasse 15


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €
کار مشترک درStuttgart

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درStuttgart

Curiestrasse 2


کار در فضای مشترک
از ٧,٩٠ €

با مراجعه به Stuttgartدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+