مکان های کاری مشترک در Walldorf

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWalldorf

Partnerport nahe SAP


کار در فضای مشترک
از ١٢,٦٠ €
کار مشترک درWalldorf

1st, 2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درWalldorf

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٥,٧٠ €

با مراجعه به Walldorfدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+