مکان های کاری مشترک در Athens

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAthens

Ermou 56


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درAthens

24, Lagoumitzi str.


کار در فضای مشترک
از ٣,٨٠ €
کار مشترک درAthens

Kifissias 16


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAthens

117 Kifissias Av. & Agiou Konstantinou


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درAthens

166 A


کار در فضای مشترک
از ٦,٣٠ €

با مراجعه به Athensدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+