مکان های کاری مشترک در Hong Kong

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHong Kong

16F & 17F, 700 Nathan Road


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

Room 1202A 1203-05A


کار در فضای مشترک
از HK$٣١٥.٠٠
کار مشترک درHong Kong

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

10/F, Wharf T&T Centre


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

Sun House


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

11F, 12F & Roof Floor


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

35/F, Central Plaza


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

Unit 1201-5, China Resources Building


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHong Kong

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


کار در فضای مشترک
از HK$١٣٨.٠٠
کار مشترک درHong Kong

200 Hennessy Road


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

51/F, Hopewell Centre


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

26th Floor, Chubb Tower


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHong Kong

45/F, The Lee Gardens


کار در فضای مشترک
از HK$٢٢٦.٠٠
کار مشترک درHong Kong

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


کار در فضای مشترک
از HK$٣١٥.٠٠
کار مشترک درHong Kong

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


کار در فضای مشترک
از HK$١٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

35/F Panglin Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٧٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

85th Floor, Ping An Finance Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١٨٥.٠٠
کار مشترک درHong Kong

3/F, Shenzhen Galaxy Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١٧٠.٠٠
کار مشترک درHong Kong

55/F, Shun Hing Square


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
کار مشترک درHong Kong

14/F Times Financial Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHong Kong

Level 26


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

23/F, New World Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

2F, 25-27F


کار در فضای مشترک
از HK$١٣٨.٠٠
کار مشترک درHong Kong

44/F, NEO Tower A


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درHong Kong

3/F, New Times Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٧٢.٠٠

با مراجعه به Hong Kongدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+