مکان های کاری مشترک در Ahmedabad

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAhmedabad

101 – 104, GCP Business Centre


کار در فضای مشترک
از INR ٣٩٧.٠٠
کار مشترک درAhmedabad

Regus, Earth Arise


کار در فضای مشترک
از INR ٣٩٧.٠٠

با مراجعه به Ahmedabadدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+