مکان های کاری مشترک در Bangalore

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBangalore

Level 9 Raheja Towers


کار در فضای مشترک
از INR ٤٥٠.٠٠
کار مشترک درBangalore

The Estate


کار در فضای مشترک
از INR ٤٥٠.٠٠
کار مشترک درBangalore

Level 1, Tower B


کار در فضای مشترک
از INR ٥١٤.٠٠
کار مشترک درBangalore

Fairway Business park


کار در فضای مشترک
از INR ٦٤٤.٠٠
کار مشترک درBangalore

Tejas Arcade, No. 527/B


کار در فضای مشترک
از INR ٣٥٧.٠٠
کار مشترک درBangalore

Supreme Over seas Exports Building


کار در فضای مشترک
از INR ٢٩٤.٠٠
کار مشترک درBangalore

Unit No 2201, 22nd Floor, World Trade Centre


کار در فضای مشترک
از INR ٦٤٤.٠٠
کار مشترک درBangalore

RMZ Infinity, 1st floor, in Tower D


کار در فضای مشترک
از INR ٤٥٠.٠٠
کار مشترک درBangalore

Ground Floor, Beech, E-1 Manyata Embassy Business Park


کار در فضای مشترک
از INR ٣٥٧.٠٠
کار مشترک درBangalore

1st & 2nd Floor IBIS Hotel


کار در فضای مشترک
از INR ٣٥٧.٠٠
کار مشترک درBangalore

Embassy Tech Square, 1st floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٥٠.٠٠
کار مشترک درBangalore

Prestige Shantiniketan’ 2nd Floor, Cresent Tower 4


کار در فضای مشترک
از INR ٥١٤.٠٠
کار مشترک درBangalore

Brigade IRV, 9th &10th Floors


کار در فضای مشترک
از INR ٥١٤.٠٠

با مراجعه به Bangaloreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+