مکان های کاری مشترک در Chennai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChennai

Samson Towers


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٠.٠٠
کار مشترک درChennai

KRM Plaza, South Tower


کار در فضای مشترک
از INR ٤٠٧.٠٠
کار مشترک درChennai

Level 6


کار در فضای مشترک
از INR ٥٥٠.٠٠
کار مشترک درChennai

‘Amara Sri”, situated at Old No.313


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٠.٠٠
کار مشترک درChennai

3rd Floor, Shyamala Tower


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درChennai

2nd floor, ALTIUS


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٤.٠٠
کار مشترک درChennai

Olympia Platina, 9th Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChennai

RMZ Milenia Business Park


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٠.٠٠
کار مشترک درChennai

Prince Infocity II, Unit No. 1, 1st Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٠٧.٠٠

با مراجعه به Chennaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+