مکان های کاری مشترک در Hyderabad, Telangana

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHyderabad, Telangana

1st Floor Mid Town Plaza


کار در فضای مشترک
از INR ٤٦٤.٠٠
کار مشترک درHyderabad, Telangana

4th floor, Gumidelli Commercial Complex


کار در فضای مشترک
از INR ٤٦٤.٠٠
کار مشترک درHyderabad, Telangana

1st Floor, Phoenix Tech Tower, Plot No. 14/46


کار در فضای مشترک
از INR ٣٤٤.٠٠
کار مشترک درHyderabad, Telangana

7th Floor, South Wing, Krishe Sapphire


کار در فضای مشترک
از INR ٣٧٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHyderabad, Telangana

8th Floor, SLN Terminus, Survey No. 133


کار در فضای مشترک
از INR ٤١٧.٠٠

با مراجعه به Hyderabad, Telanganaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+