مکان های کاری مشترک در Indore

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درIndore

DNR

Regus, DNR 90


کار در فضای مشترک
از INR ٤١٤.٠٠
کار مشترک درIndore

Apollo Premier, Plot No. 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درIndore

6th Floor, Brilliant Solitaire


کار در فضای مشترک
از INR ٣٢٧.٠٠

با مراجعه به Indoreدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+