مکان های کاری مشترک در Mumbai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درMumbai

9th Floor, Platina


کار در فضای مشترک
از INR ٨٦٤.٠٠
کار مشترک درMumbai

Arrivals section


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMumbai

Level 2, Raheja Centre Point,


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Regus - Times Square


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Level 4 Dynasty


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Corinthian, 3rd floor


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Unit No. 1B


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Level 3, Now Vikram


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

R Tech Park, 13th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٨٦٤.٠٠
کار مشترک درMumbai

1102, 11th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٧.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


کار در فضای مشترک
از INR ٢٨٠.٠٠
کار مشترک درMumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


کار در فضای مشترک
از INR ٤٠٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

5th & 6th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMumbai

15th Dev Corpora


کار در فضای مشترک
از INR ٦٢٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Maker Towers E


کار در فضای مشترک
از INR ٤٠٧.٠٠
کار مشترک درMumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


کار در فضای مشترک
از INR ٤٧٧.٠٠

با مراجعه به Mumbaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+