مکان های کاری مشترک در Pune

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درPune

Level 2, Connaught Place


کار در فضای مشترک
از INR ٣٧٤.٠٠
کار مشترک درPune

Platinum Towers, Level 8


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPune

Kumar Business Centre


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٧.٠٠
کار مشترک درPune

Sky One


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٧.٠٠
کار مشترک درPune

3rd Floor, B1 Commerzone


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPune

Regus Magarpatta


کار در فضای مشترک
از INR ٤٩٠.٠٠
کار مشترک درPune

6th Floor Pentagon P-2


کار در فضای مشترک
از INR ٣٧٤.٠٠
کار مشترک درPune

Sky Vista, Ground Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٧.٠٠
کار مشترک درPune

WTC

World Trade Centre, Unit No. 801


کار در فضای مشترک
از INR ٦٥٧.٠٠
کار مشترک درPune

Tech Centre, 5th floor, Plot No. 30


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Puneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+