مکان های کاری مشترک در Jakarta

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درJakarta

Spaces WTC3, 20th.Floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٨٦.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

H Tower 18th floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

Prudential Center 22nd floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

DBS Bank Tower 28th floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

WTC5 3A floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

Menara Palma, 12th Floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

30/F Menara Standard Chartered


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJakarta

30/F Menara Kadin


کار در فضای مشترک
از IDR٧٦.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

40th.Floor, Capital Place


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٦.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

Equity Tower, 49th Floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٥٨.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

The Vida 7th floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJakarta

Beltway Office Park


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درJakarta

Scientia Business Park


کار در فضای مشترک
از IDR٧٦.٠٠٠

با مراجعه به Jakartaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+