مکان های کاری مشترک در Serpong

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSerpong

Scientia Business Park


کار در فضای مشترک
از IDR٧٦.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSerpong

Beltway Office Park


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

The Vida 7th floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSerpong

Equity Tower, 49th Floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٥٨.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

40th.Floor, Capital Place


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٦.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

30/F Menara Standard Chartered


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

WTC5 3A floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSerpong

30/F Menara Kadin


کار در فضای مشترک
از IDR٧٦.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

DBS Bank Tower 28th floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

Menara Palma, 12th Floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

H Tower 18th floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

Prudential Center 22nd floor


کار در فضای مشترک
از IDR٩٩.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


کار در فضای مشترک
از IDR١٢٨.٠٠٠
کار مشترک درSerpong

Spaces WTC3, 20th.Floor


کار در فضای مشترک
از IDR١٨٦.٠٠٠

با مراجعه به Serpongدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+