مکان های کاری مشترک در Cork

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCork

Phoenix House


کار در فضای مشترک
از €٧.٦٠
کار مشترک درCork

Bldg 1000, Units 1201 & 1202


کار در فضای مشترک
از €١٠.٤٠

با مراجعه به Corkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+