مکان های کاری مشترک در Dublin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درDublin

Ormond Building


کار در فضای مشترک
از €١٠.٥٠
کار مشترک درDublin

Upper Pembroke Street 28-32


کار در فضای مشترک
از €٨.٣٠
کار مشترک درDublin

77 Sir John Rogerson's Quay


کار در فضای مشترک
از €١٠.٤٠
کار مشترک درDublin

Regus House


کار در فضای مشترک
از €٩.٥٠
کار مشترک درDublin

Alexandra House


کار در فضای مشترک
از €١٠.٥٠
کار مشترک درDublin

Block B


کار در فضای مشترک
از €٨.٣٠
کار مشترک درDublin

Level 1, The Chase


کار در فضای مشترک
از €١١.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درDublin

Regus Dublin Airport


کار در فضای مشترک
از €١٠.٤٠
کار مشترک درDublin

Block 1, Blanchardstown Corporate Park


کار در فضای مشترک
از €٩.٤٠
کار مشترک درDublin

Torquay Road


کار در فضای مشترک
از €١٠.٥٠

با مراجعه به Dublinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+