مکان های کاری مشترک در Limerick

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLimerick

The Gallery


کار در فضای مشترک
از €٧.٩٠
کار مشترک درLimerick

Ducart Suite


کار در فضای مشترک
از €٧.٩٠

با مراجعه به Limerickدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+