مکان های کاری مشترک در Ra'anana

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRa'anana

13 zarhin street


کار در فضای مشترک
از ₪ ٤٥.٠٠
کار مشترک درRa'anana

Maskit st 12


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درRa'anana

3 Hanehoshet St


کار در فضای مشترک
از ₪ ٥٦.٠٠
کار مشترک درRa'anana

4 Mota Gur St.


کار در فضای مشترک
از ₪ ٤١.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درRa'anana

4 Berkovich St.


کار در فضای مشترک
از ₪ ٥٦.٠٠
کار مشترک درRa'anana

2 Jabotinsky Street


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درRa'anana

Rothschild Center


کار در فضای مشترک
از ₪ ٦٦.٠٠
کار مشترک درRa'anana

Ariel Sharon St. 8


کار در فضای مشترک
از ₪ ٤١.٠٠
کار مشترک درRa'anana

2 Oppenheirmer Street


کار در فضای مشترک
از ₪ ٦٠.٤٠

با مراجعه به Ra'ananaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+