کار مشترک درCasalecchio di Reno

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCasalecchio di Reno

Viale Masini 12/14


کار در فضای مشترک
از $ ٨,٠٠
یک تور رزرو کنید

با مراجعه به Casalecchio di Renoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+