مکان های کاری مشترک در Turin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درTurin

City Centre


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درTurin

Corso Francesco Ferrucci 112


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درTurin

Via Lugaro 15


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درTurin

Via Nizza 262


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠

با مراجعه به Turinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+