مکان های کاری مشترک در Abidjan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAbidjan

XL Building, 6th and 7th Floors


کار در فضای مشترک
از XOF ٨,٦٤٠,٠٠
کار مشترک درAbidjan

7 avenue Nogues - Abidjan Plateau


کار در فضای مشترک
از XOF ٦,٦٧٠,٠٠
کار مشترک درAbidjan

07 BP 512 ABIDJAN 07 Boulevard Plein Ciel


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Abidjanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+