مکان های کاری مشترک در Atsugi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAtsugi

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درAtsugi

6F & 9F Sotetsu KS Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درAtsugi

2-19-12 Takashima


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٨٠٠
کار مشترک درAtsugi

Kinko Building 7F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠٤٠
کار مشترک درAtsugi

Yokohama Blue Avenue 12F


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAtsugi

Wise Next Shin Yokohama


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAtsugi

20F Yokohama Landmark Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

8F Yokohama Onoecho Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درAtsugi

5F& 6F, TSC Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩١٠
کار مشترک درAtsugi

Glass City Shibuya 6F


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAtsugi

Gotanda Sun Heights, Building 2F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٢٠
کار مشترک درAtsugi

Estage Osaki Building 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٢٠
کار مشترک درAtsugi

1F & 2F Frances Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درAtsugi

4F Dai 21 Arai Building


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

22/F Shibuya Mark City


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٢٤٠
کار مشترک درAtsugi

7F & 8F Humax Ebisu building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درAtsugi

7F Fuji Building 40


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درAtsugi

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درAtsugi

3F/5F/6F Tobu Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درAtsugi

8F, Shinagawa Grand Central Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٣,٢٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

4/F Shinagawa East One Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
کار مشترک درAtsugi

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
کار مشترک درAtsugi

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

30/F Shinjuku Park Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٥٠
کار مشترک درAtsugi

9F Nakano Sunplaza


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درAtsugi

Forest Hills East Wing 2F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

5/F Azabu Green Terrace


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
کار مشترک درAtsugi

Nishi-Shinjuku Takagi Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٥٠
کار مشترک درAtsugi

Hoshino Building 3F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درAtsugi

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
کار مشترک درAtsugi

1/F Place Canada


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

B1F Shinjuku Eastside Square


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAtsugi

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


کار در فضای مشترک
از ¥٣,١٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

14/F Kamiyacho MT Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
کار مشترک درAtsugi

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درAtsugi

4F Akasaka K Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
کار مشترک درAtsugi

10F Shiba Daimon Centre


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

3/F Shiodome Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درAtsugi

4F & 8F, KS Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

15/F The Imperial Hotel Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

8F Shin Kokusai Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

DaiyaGate Ikebukuro 5F


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٤٩٠
کار مشترک درAtsugi

Nukariya Building 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠
کار مشترک درAtsugi

Daiei Ginza Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

Level 8 Pacific Century Place


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
کار مشترک درAtsugi

4/F East Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درAtsugi

4F & 5F Yaesu Dori Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

4F Tekko Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAtsugi

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

MASU no SQUARE 1F-4F


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درAtsugi

4 F & 5F GYB Akihabara Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

Arca Central Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درAtsugi

14-13 Fujimi 1-Chome


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠

با مراجعه به Atsugiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+