مکان های کاری مشترک در Fukuoka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درFukuoka

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٧٠
کار مشترک درFukuoka

3F Minami Tenjin Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,١٧٠
کار مشترک درFukuoka

3-4 Hakataekimae


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFukuoka

3F JR JP Hakata Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٢٤٠
کار مشترک درFukuoka

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,١٧٠
کار مشترک درFukuoka

Kitakyushu Toyo Building 3F & 5F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠١٠
کار مشترک درFukuoka

6F Shimotori NS Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٩٠

با مراجعه به Fukuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+