مکان های کاری مشترک در Hiroshima

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHiroshima

6F IT Otemachi Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠٧٠
کار مشترک درHiroshima

Bldg. Hirotake 5F8F, 9-7


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠

با مراجعه به Hiroshimaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+