کار مشترک درKariya

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKariya

YF BLDG 3F


کار در فضای مشترک
از $١,٠٤٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

Yamato Bldg 2F


کار در فضای مشترک
از $٧٦٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

13F Sakae Gas Building


کار در فضای مشترک
از $٨٥٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

5F & 6F Links Meieki Building


کار در فضای مشترک
از $٦٩٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

4th floor 1-5-11 Nishiki


کار در فضای مشترک
از $٦٩٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


کار در فضای مشترک
از $١,٢٩٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

25F Dai Nagoya Building


کار در فضای مشترک
از $٢,٢٧٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

4F Toshin Meieki Building


کار در فضای مشترک
از $١,٢٩٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

21F, JP Tower Nagoya


کار در فضای مشترک
از $٢,٢٧٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

3F&4F Hamakyorex Hamamatsu Eki Minami Building


کار در فضای مشترک
از $٦٩٠
یک تور رزرو کنید
کار مشترک درKariya

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


کار در فضای مشترک
از $١,٣٥٠
یک تور رزرو کنید

با مراجعه به Kariyaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+