مکان های کاری مشترک در Kobe

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKobe

22/F Kobe Kokusai Kaikan


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٣٠
کار مشترک درKobe

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


کار در فضای مشترک
از ¥٩٢٠
کار مشترک درKobe

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٨٠
کار مشترک درKobe

16F Hankyu terminal building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
کار مشترک درKobe

20F Hankyu Grand Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درKobe

19F Namba Parks Tower


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درKobe

31/F Osaka Kokusai Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٨٠
کار مشترک درKobe

3F Shin Osaka Hankyu Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
کار مشترک درKobe

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درKobe

8F, Hankyu Senri Chuo Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩٦٠
کار مشترک درKobe

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩٨٠
کار مشترک درKobe

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درKobe

4 Floor Daiichi Central Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠

با مراجعه به Kobeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+