مکان های کاری مشترک در Okayama

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درOkayama

4 Floor Daiichi Central Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠
کار مشترک درOkayama

22/F Kobe Kokusai Kaikan


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٣٠

با مراجعه به Okayamaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+