مکان های کاری مشترک در Okinawa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درOkinawa

1F, 4F & 5F, Hawk City Naha Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,١٧٠
کار مشترک درOkinawa

5F COI Naha Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦٢٠

با مراجعه به Okinawaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+