مکان های کاری مشترک در Osaka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درOsaka

20F Hankyu Grand Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
کار مشترک درOsaka

31/F Osaka Kokusai Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٨٠
کار مشترک درOsaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٨٠
کار مشترک درOsaka

16F Hankyu terminal building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درOsaka

19F Namba Parks Tower


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درOsaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٩٠
کار مشترک درOsaka

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


کار در فضای مشترک
از ¥٩٢٠
کار مشترک درOsaka

8F, Hankyu Senri Chuo Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩٦٠
کار مشترک درOsaka

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩٨٠
کار مشترک درOsaka

22/F Kobe Kokusai Kaikan


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٣٠
کار مشترک درOsaka

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درOsaka

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠

با مراجعه به Osakaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+