مکان های کاری مشترک در Sendai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSendai

Kurax Sendai 4F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥١٠
کار مشترک درSendai

1F 2F Takanoboru 5 Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٢٠
کار مشترک درSendai

19th Floor Sendai Mark One


کار در فضای مشترک
از ¥٢,١٨٠

با مراجعه به Sendaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+