مکان های کاری مشترک در Shizuoka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درShizuoka

3F&4F Hamakyorex Hamamatsu Eki Minami Building


کار در فضای مشترک
از ¥٦٩٠
کار مشترک درShizuoka

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درShizuoka

Yamato Bldg 2F


کار در فضای مشترک
از ¥٧٦٠

با مراجعه به Shizuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+