مکان های کاری مشترک در Tokyo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

30/F Shinjuku Park Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٥٠
کار مشترک درTokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٥٠
کار مشترک درTokyo

Hoshino Building 3F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درTokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درTokyo

B1F Shinjuku Eastside Square


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درTokyo

3F/5F/6F Tobu Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درTokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درTokyo

9F Nakano Sunplaza


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درTokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

22/F Shibuya Mark City


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٢٤٠
کار مشترک درTokyo

Forest Hills East Wing 2F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درTokyo

1/F Place Canada


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
کار مشترک درTokyo

Glass City Shibuya 6F


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درTokyo

7F Fuji Building 40


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
کار مشترک درTokyo

4F & 8F, KS Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

4F Akasaka K Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
کار مشترک درTokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٤٩٠
کار مشترک درTokyo

Nukariya Building 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠
کار مشترک درTokyo

1F & 2F Frances Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٦١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
کار مشترک درTokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٩٠
کار مشترک درTokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


کار در فضای مشترک
از ¥٣,١٢٠
کار مشترک درTokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
کار مشترک درTokyo

4F Dai 21 Arai Building


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درTokyo

14/F Kamiyacho MT Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

5/F Azabu Green Terrace


کار در فضای مشترک
از ¥١,٧٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درTokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درTokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

8F Shin Kokusai Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

10F Shiba Daimon Centre


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

4/F East Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٣٠
کار مشترک درTokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

Level 8 Pacific Century Place


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
کار مشترک درTokyo

MASU no SQUARE 1F-4F


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

4F Tekko Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
کار مشترک درTokyo

3/F Shiodome Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

Daiei Ginza Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٣٦٠
کار مشترک درTokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

4/F Shinagawa East One Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٧٤٠
کار مشترک درTokyo

Estage Osaki Building 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٤٢٠
کار مشترک درTokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٣,٢٤٠
کار مشترک درTokyo

Arca Central Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


کار در فضای مشترک
از ¥١,٩٨٠
کار مشترک درTokyo

Wise Next Shin Yokohama


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درTokyo

5F& 6F, TSC Building


کار در فضای مشترک
از ¥٩١٠
کار مشترک درTokyo

Kinko Building 7F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠٤٠
کار مشترک درTokyo

6F & 9F Sotetsu KS Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درTokyo

2-19-12 Takashima


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٨٠٠
کار مشترک درTokyo

Yokohama Blue Avenue 12F


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درTokyo

20F Yokohama Landmark Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درTokyo

8F Yokohama Onoecho Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درTokyo

14-13 Fujimi 1-Chome


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٠٠
کار مشترک درTokyo

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٣٥٠
کار مشترک درTokyo

7F Mito Izumicho Building


کار در فضای مشترک
از ¥٦٩٠

با مراجعه به Tokyoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+