مکان های کاری مشترک در Toyota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درToyota

Yamato Bldg 2F


کار در فضای مشترک
از ¥٧٦٠
کار مشترک درToyota

YF BLDG 3F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠٤٠
کار مشترک درToyota

13F Sakae Gas Building


کار در فضای مشترک
از ¥٨٥٠
کار مشترک درToyota

4th floor 1-5-11 Nishiki


کار در فضای مشترک
از ¥٦٩٠
کار مشترک درToyota

5F & 6F Links Meieki Building


کار در فضای مشترک
از ¥٦٩٠
کار مشترک درToyota

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٦٠
کار مشترک درToyota

25F Dai Nagoya Building


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٢٧٠
کار مشترک درToyota

4F Toshin Meieki Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٢٦٠
کار مشترک درToyota

21F, JP Tower Nagoya


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٢٧٠
کار مشترک درToyota

3F&4F Hamakyorex Hamamatsu Eki Minami Building


کار در فضای مشترک
از ¥٦٩٠

با مراجعه به Toyotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+