مکان های کاری مشترک در Yokohama

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درYokohama

8F Yokohama Onoecho Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درYokohama

20F Yokohama Landmark Tower


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٠٨٠
کار مشترک درYokohama

Yokohama Blue Avenue 12F


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درYokohama

2-19-12 Takashima


کار در فضای مشترک
از ¥٢,٨٠٠
کار مشترک درYokohama

Kinko Building 7F


کار در فضای مشترک
از ¥١,٠٤٠
کار مشترک درYokohama

6F & 9F Sotetsu KS Building


کار در فضای مشترک
از ¥١,٥٤٠
کار مشترک درYokohama

Wise Next Shin Yokohama


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Yokohamaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+