مکان های کاری مشترک در Amman

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAmman

2nd Floor, Anshasi Square


کار در فضای مشترک
از JD 6.900
کار مشترک درAmman

7th. Floor, Waha Ammoun bldg.


کار در فضای مشترک
از JD 6.300

با مراجعه به Ammanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+