مکان های کاری مشترک در Nairobi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درNairobi

17th Floor, ICEA Building


کار در فضای مشترک
از $٧.٦٠
کار مشترک درNairobi

Vienna Court


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNairobi

4th Floor, Cavendish Block


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNairobi

4th Floor, Laiboni Centre


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNairobi

Delta Corner Tower


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNairobi

13th floor, Tower 2


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNairobi

Block C, Ground and First Floor


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNairobi

Regus Village Market


کار در فضای مشترک
از $٧.٦٠

با مراجعه به Nairobiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+