مکان های کاری مشترک در Seoul

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درSeoul

Spaces Gran Seoul, 7F


کار در فضای مشترک
از KRW ٢٠,٩٠٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

27/F,. West Center, Center1 Building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

20/F., Standard Chartered Bank Korea Building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٢,٦٢٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

22/F., Seoul City Tower


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

10/F., Jaram building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٢,٦٢٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

10/F., Kyobo Securities Building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

16&17/F., Posco P&S Tower


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

2/F., Cheongwon Building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

4/F., EK Tower


کار در فضای مشترک
از KRW ١٤,٠١٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

27&30&33/F,. Trade Tower


کار در فضای مشترک
از KRW ٢٠,٩٠٠,٠٠
کار مشترک درSeoul

4/F., Haesung Building


کار در فضای مشترک
از KRW ١٥,٨٧٠,٠٠

با مراجعه به Seoulدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+