مکان های کاری مشترک در Beirut

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBeirut

Azarieh Building


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBeirut

Marfa Building Block M


کار در فضای مشترک
از $ ١٦.١٠
کار مشترک درBeirut

3rd. & 4th. Floor


کار در فضای مشترک
از $ ١١.٠٠
کار مشترک درBeirut

7th. Floor, Le Mall Building


کار در فضای مشترک
از $ ١١.٠٠

با مراجعه به Beirutدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+