مکان های کاری مشترک در Vilnius

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVilnius

Vilniaus g.31


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درVilnius

Konstitucijos av. 21A


کار در فضای مشترک
از ٨,٥٠ €
کار مشترک درVilnius

6th floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درVilnius

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €

با مراجعه به Vilniusدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+