مکان های کاری مشترک در Bayan Lepas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBayan Lepas

73-3-1


کار در فضای مشترک
از MYR٢٣
کار مشترک درBayan Lepas

L3A-2, Level 3A, SPICE Arena


کار در فضای مشترک
از MYR١٦
کار مشترک درBayan Lepas

Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead


کار در فضای مشترک
از MYR٢٣
کار مشترک درBayan Lepas

Suite 163E-16-01, Level 16


کار در فضای مشترک
از MYR٢٦

با مراجعه به Bayan Lepasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+