مکان های کاری مشترک در Cyberjaya

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCyberjaya

Level 14 & 15


کار در فضای مشترک
از MYR١٨
کار مشترک درCyberjaya

Level 8, MCT Tower


کار در فضای مشترک
از MYR٢٣
کار مشترک درCyberjaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


کار در فضای مشترک
از MYR٢٤
کار مشترک درCyberjaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


کار در فضای مشترک
از MYR٢٣
کار مشترک درCyberjaya

Level 28, PJ Exchange


کار در فضای مشترک
از MYR٢١
کار مشترک درCyberjaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Suite 8.01, 8th Floor


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Level 28, The Gardens South Tower


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


کار در فضای مشترک
از MYR١٨
کار مشترک درCyberjaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


کار در فضای مشترک
از MYR٢١
کار مشترک درCyberjaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

1 Sentral


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Level 15, 1 First Avenue


کار در فضای مشترک
از MYR٢٣
کار مشترک درCyberjaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


کار در فضای مشترک
از MYR١٨
کار مشترک درCyberjaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

28/F Central Plaza


کار در فضای مشترک
از MYR٢١
کار مشترک درCyberjaya

Level 15, Menara Darussalam


کار در فضای مشترک
از MYR٣٠
کار مشترک درCyberjaya

Unit 32-1, Level 32


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

15th Floor, West Block


کار در فضای مشترک
از MYR٢١
کار مشترک درCyberjaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


کار در فضای مشترک
از MYR٢٥
کار مشترک درCyberjaya

Suite 8.01, Level 8


کار در فضای مشترک
از MYR٣٠
کار مشترک درCyberjaya

Level 41, Vista Tower


کار در فضای مشترک
از MYR٣٠
کار مشترک درCyberjaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


کار در فضای مشترک
از MYR٢٢
تقاضای بالا
کار مشترک درCyberjaya

L-07-01, Level 7, Block L


کار در فضای مشترک
از MYR٢١

با مراجعه به Cyberjayaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+