مکان های کاری مشترک در Johor Bahru

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درJohor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


کار در فضای مشترک
از MYR٢١
تقاضای بالا
کار مشترک درJohor Bahru

21 Jurong East Central 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJohor Bahru

JTC Summit


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

#24-01 to #24-32


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

6 Toa Payoh Central


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJohor Bahru

#03-20 Galaxis 1


کار در فضای مشترک
از SG$٢٥.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJohor Bahru

101 Thomson Road


کار در فضای مشترک
از SG$٢٥.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

11 Floor


کار در فضای مشترک
از SG$٢١.١٠
کار مشترک درJohor Bahru

218 Orchard Road


کار در فضای مشترک
از SG$٢٥.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

DUO Tower


کار در فضای مشترک
از SG$٣٠.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

410 North Bridge Road


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJohor Bahru

9 Temasek Boulevard


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

Spaces Clarke Quay


کار در فضای مشترک
از SG$٢٤.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

Paya Lebar Square


کار در فضای مشترک
از SG$٢١.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJohor Bahru

Centennial Tower


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

36th Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJohor Bahru

Level 24


کار در فضای مشترک
از SG$٢٤.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

Level 19 & 20, Tower 2


کار در فضای مشترک
از SG$٢٤.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


کار در فضای مشترک
از SG$٢٤.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

Level 8


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

Level 18, 20 & 21


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

Levels 5, 6 & 15


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

Spaces Robinson


کار در فضای مشترک
از SG$٢٤.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

34 Floor


کار در فضای مشترک
از SG$٢٢.٠٠
کار مشترک درJohor Bahru

1 Wallich Street


کار در فضای مشترک
از SG$٣٠.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

1 Harbourfront Place


کار در فضای مشترک
از SG$٢٥.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

8 Marina View


کار در فضای مشترک
از SG$٣٠.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


کار در فضای مشترک
از SG$٣٠.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

AXA Tower


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٥٠
کار مشترک درJohor Bahru

#09-02 Tampines Junction


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٢٠
کار مشترک درJohor Bahru

The Signature


کار در فضای مشترک
از SG$١٨.٢٠

با مراجعه به Johor Bahruدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+