مکان های کاری مشترک در Ebene

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درEbene

Ebene, Port Louis Cybercity


کار در فضای مشترک
از MUR ٢٣٧,٠٠
کار مشترک درEbene

5th Floor


کار در فضای مشترک
از MUR ٢٣٧,٠٠

با مراجعه به Ebeneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+