مکان های کاری مشترک در Port Louis

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPort Louis

5th Floor


کار در فضای مشترک
از MUR ٢٣٧,٠٠
کار مشترک درPort Louis

Ebene, Port Louis Cybercity


کار در فضای مشترک
از MUR ٢٣٧,٠٠

با مراجعه به Port Louisدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+