مکان های کاری مشترک در Monterrey

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMonterrey

Batallón de San Patricio 109


کار در فضای مشترک
از $٦.٦٠
کار مشترک درMonterrey

Boulevard Díaz Ordaz 140


کار در فضای مشترک
از $٥.٠٠

با مراجعه به Monterreyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+