مکان های کاری مشترک در Casablanca

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCasablanca

20/26 rue Bassatines


کار در فضای مشترک
از MAD 60.00
کار مشترک درCasablanca

Centre d’affaire Contempo


کار در فضای مشترک
از MAD 73.00
کار مشترک درCasablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


کار در فضای مشترک
از MAD 72.00
کار مشترک درCasablanca

22, rue de Parc


کار در فضای مشترک
از MAD 60.00
کار مشترک درCasablanca

Casablanca Nearshore Park


کار در فضای مشترک
از MAD 73.00
تقاضای بالا
کار مشترک درCasablanca

Twin Center


کار در فضای مشترک
از MAD 85.00
تقاضای بالا
کار مشترک درCasablanca

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage.


کار در فضای مشترک
از MAD 85.00
کار مشترک درCasablanca

Crystal Building 1


کار در فضای مشترک
از MAD 107.00
کار مشترک درCasablanca

12 Avenue Ali Abderrazak


کار در فضای مشترک
از MAD 73.00
کار مشترک درCasablanca

MIFA, Attawfik, Rue 11


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCasablanca

Casablanca Nearshore Park


کار در فضای مشترک
از MAD 85.00
کار مشترک درCasablanca

Immeuble ZAHRA


کار در فضای مشترک
از MAD 60.00

با مراجعه به Casablancaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+