مکان های کاری مشترک در Den Bosch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDen Bosch

Stationsplein 91 & 105


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDen Bosch

Willemsplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درDen Bosch

Pettelaarpark 84


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درDen Bosch

Hart van Brabantlaan 12-14


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درDen Bosch

Laan van Westroijen 6


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDen Bosch

Flight Forum 40


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDen Bosch

Hurksestraat 43


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDen Bosch

Fellenoord 130


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDen Bosch

Lange Dreef 11


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درDen Bosch

Kerkenbos 1037


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDen Bosch

Regus Breda Business Park BV


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درDen Bosch

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درDen Bosch

Ceresstraat 1


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درDen Bosch

Jonkerbosplein 52


کار در فضای مشترک
از € ٧,٤٠

با مراجعه به Den Boschدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+