مکان های کاری مشترک در Hoofddorp

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHoofddorp

Saturnusstraat 46-62


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠
کار مشترک درHoofddorp

Transpolispark


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درHoofddorp

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Arrivals 4


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

The Base B


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درHoofddorp

Het Poortgebouw


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درHoofddorp

Havenmeesterweg 27


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Startbaan 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درHoofddorp

Cuserstraat 93


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Gustav Mahlerplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درHoofddorp

H-Toren


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درHoofddorp

Kingsfordweg 151


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درHoofddorp

Keizersgracht 555


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٧٠
کار مشترک درHoofddorp

Herengracht 282


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درHoofddorp

Trompenburgstraat 2c


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Rhijnspoorplein 10-38


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درHoofddorp

Stationsplein 19-W


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درHoofddorp

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درHoofddorp

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Kraanspoor 50


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درHoofddorp

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Laarderhoogtweg 25


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Dalsteindreef 141


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درHoofddorp

De Corridor 5C


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درHoofddorp

Kampenringweg 45D


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Louis Braillelaan 80


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درHoofddorp

Zuidelijk Halfrond 1


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠
کار مشترک درHoofddorp

Parijsboulevard 209


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

J.P. Coenstraat 7


کار در فضای مشترک
از € ٥,٣٠
کار مشترک درHoofddorp

10 Koningin Julianaplein


کار در فضای مشترک
از € ٦,٨٠
کار مشترک درHoofddorp

Olympia 2D


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درHoofddorp

Haagsche Hof


کار در فضای مشترک
از € ٦,٢٠
کار مشترک درHoofddorp

Busplein 36-38


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHoofddorp

Blok D


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درHoofddorp

Plein 1945 nr.27


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درHoofddorp

St. Jacobsstraat 123- 135


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHoofddorp

Papendorpseweg 75


کار در فضای مشترک
از € ٦,٩٠
کار مشترک درHoofddorp

4th,10th, 11th & 12th floor


کار در فضای مشترک
از € ٩,٨٠
کار مشترک درHoofddorp

Oorsprongpark 12


کار در فضای مشترک
از € ٦,٩٠
کار مشترک درHoofddorp

Zen Building


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درHoofddorp

Nevelgaarde 8


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠

با مراجعه به Hoofddorpدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+