مکان های کاری مشترک در Roermond

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRoermond

Looskade 20


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درRoermond

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٧٠ €
کار مشترک درRoermond

Burgemeester de Hesselleplein 31


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠

با مراجعه به Roermondدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+