مکان های کاری مشترک در Auckland

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAuckland

Level 13


کار در فضای مشترک
از NZ$١٤.٢٠
کار مشترک درAuckland

Level 33, ANZ Centre


کار در فضای مشترک
از NZ$٢٥.٥٠
کار مشترک درAuckland

Plaza Level


کار در فضای مشترک
از NZ$١٤.٢٠
کار مشترک درAuckland

Level 10


کار در فضای مشترک
از NZ$٢٠.١٠
کار مشترک درAuckland

501 Karanghape Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAuckland

4 Williamson Avenue


کار در فضای مشترک
از NZ$١٦.٤٠
کار مشترک درAuckland

165 The Strand


کار در فضای مشترک
از NZ$١٩.٥٠
کار مشترک درAuckland

6 Clayton Street


کار در فضای مشترک
از NZ$١٢.٦٠
کار مشترک درAuckland

Partners Life House


کار در فضای مشترک
از NZ$١٧.٩٠
کار مشترک درAuckland

Level 3, Candida Building 4


کار در فضای مشترک
از NZ$١٤.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAuckland

Level 1 Quad 7 building


کار در فضای مشترک
از NZ$١٤.٢٠

با مراجعه به Aucklandدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+